خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

هَمه عاشقان بشارت که نمانَد این جدایی
برسد وصالِ دولت بکند خـُدا خدایی
ز کرم‍ مزید آیـد دو هزار عید آید
دو جهان مرید آید تو هنوز خود کجایی..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۱۰ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

بلاگ که کانتر (شمارنده) نداشده باشـِـد

آدم هــــــــــــــِـی به خودش مغرور نیمیـــــشـِـد

یا

هـــــــــــــــِـی نا اُمید نیمیـــشـِـد..

ریــــــــــــا هـَـمـ نیمیــــشــِـد

آره..


+دیگه چی نیمیشــِـد ..؟

  • io

دلــَـمـ تــَـنگه بابامــه..

بابایی دعامـ بکن ولی زود برگرد.. 


+5روز دیگه..

  • io

ســَـرمایــَـش کــُـشــَـنده است..


ســَـرمایِ قــَـلب هایِ اَطرافــَـمـ را میگویــَـمـ

فقـَـط

تـــو بـَـرایــَـمـ مانده ای ..

حتی اَگــَـر

 هــَـنوز

 گــَـرمایِ وجودَت را حـِـس نکرده امـ..

  • io
نمیدونــَـمـ چــِـرا..

نمیخوامــَـمـ بدونـَـمـ چرا اتفاق افتاد...

امـا شــُـکرِت که به خیر گـــُـذشت..

و شــُـکرِت که آرومــِـمون کــَـردی..

وَ بازَمـ شــُـکرت... 

  • io
ازینا یا اون قدیمیاش فرق نداره

مهم فولکس بودنه!

+خعلی دوس دارمـ!

  • io

+سوره بقرة 138

+سوتی دادم ماس مالی کردم..اگه خوب نشده معذرت

  • io

یه مــَـســَـله س بین من و رفقای هم سن و سالــَـم تو جامعه مون :

وَقتــــی زِندونــــی تو هــَــوَس ...

 مــِـثلِ پـــَـروازِ تو قــَـفــَـس..

 این رَسمــِـ هــَـمراهــی نــَـبود اِی هــَـم نـــَـفــَـس.. 


++متاسفانه..

+تــَـرانه س.. ولی خوبه که با pause گوش بــِـدیمش...

  • io
اَهل   خــُـدا و پــِـغمبـــَـر که باشـــی

البــــَـــتتتته از نوعِ غیـــر تــَـفراطی؛

نـــِـسبــَـت به رَفدارایِ خــِـیلیا ( نه فقد بضیا) 

اینو میگی:


زاهــِـدِ ظاهــِـر پـَـرَست اَز حالِ ما آگاه نیست

دَر حــَـقِ ما هــَـرچه گویــَـد جایِ هیچ اِکراه نیست


  • io
میخواسدَم یه پـــُـستِ پـــُـر مـــَـعنا بذارم

دیدَم عادَمایِ کــَـم شــُـعور 

کم نیسدَن

درنتیــجه

پشیمان شــُـدَم

بــَـلی

+نمیان نمیخونن..بعد یه دونه پست خفن که میذارم یهو بلاگم میاد رو صدر:|

  • io


بــَـنده ی پیــر خرابـــاتـــَـمــ که لــُـطفــَـش دائــِـمــَـست..

ورنه لــُـطفــِـ شیخ و زاهــِـد گاه هست و گاه نیســت ... 

  • io