خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

هَمه عاشقان بشارت که نمانَد این جدایی
برسد وصالِ دولت بکند خـُدا خدایی
ز کرم‍ مزید آیـد دو هزار عید آید
دو جهان مرید آید تو هنوز خود کجایی..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است


دلـم آرامـش دریـایی میخـواهـد!.. کـه در پـس تـلاطتم مـوجـهایـش صـدای "عشـق" نـوازشـگر لحـظه هـایـم بـاشـد...

 ..

 بـا لبخـندی کـه بـه یکبـاره مـست کنـی تمـام مـرا...!

 عشـق هـای افـراطی، عـزیزم هـای کلیـشه ای، وابستـگی هـای کـودکانه نــمیخواهم... 

دلـم تـویی میخـواهد کـه سکـوتم را معنـی کند...!

  • io

تـو باشی،
مـن باشم

کنار تو ، آغوش تو ، عشق تو

و ...دیگر هــیچ !


  • io

  • io

#جان باش  

تا به لبهایت برسم....

+از بلاگرِ ماهر : shadow


  • io